Forfatter: Martin Ravndal

Lenke til begge vedtakene følger nedenfor under fanen «Lenker». Utvalget la vekt på den aktuelle bruken av TikTok som kanal, og produktenes popularitet hos barn og ungdom. Selv om et produkt henvender seg til mange aldersgrupper må annonsøren vurdere produktets popularitet blant barn og ungdom på det tidspunktet markedsføringstiltaket finner sted. Norgesgruppen har parallelt med klagebehandlingen tatt aktive grep for å unngå nye feil knyttet til markedsføringstiltak som omfatter sosiale medier. Det er hyggelig å se at annonsørene tar MFUs retningslinjer og vedtak på alvor. «Vedtak 1» I strid: Spar Gran ble av MFU felt for sin markedsføring av produktene…

Les mer

Etter lang tids oppfordringer fra brukere, politikere, og ulike forbund om digitalisering, har det private selskapet WAYS nå utviklet en løsning som bringer HC-kortet inn i den digitale tidsalderen. Denne innovative løsningen, kjent som Mobilitypass, verifiserer brukerdata direkte mot Statens vegvesens registre. Dette representerer et betydelig skritt fremover for å øke tilgjengeligheten og sikkerheten for HC-kortbrukere, og svarer på det presserende behovet for modernisering av hvordan parkeringstillatelser for forflytningshemmede håndteres i Norge. Slik fungerer tjenesten Alle kommuner er pålagt å registrere brukere av HC-kort inn mot Statens Vegvesens register. I tillegg må parkeringssoner vedlikeholdes av hver enkelt kommune. WAYS har bygget…

Les mer

Unikt verktøy som vil løfte skriveopplæringen TV 2 Skole har de siste årene vokst til å bli en av de største digitale læremiddelaktørene i Norge gjennom plattformen Elevkanalen. Med oppkjøpet av Skrible befester TV 2 Skole posisjonen som en av de ledende leverandørene av digitale læremidler. – Skrible er et helt unikt verktøy som hjelper barn og unge med å lære å skrive, forteller daglig leder Yngvar Nordberg. – Skrible er ikke et retteprogram, men veileder eleven underveis i skrivingen. I tillegg gjør det at læreren på en enkel og effektiv måte kan tilpasse opplæringen til det faglige nivået til…

Les mer

Det sier IT-sikkerhetssjef for Frende Forsikring, Tron Ingebrigtsen. Trenden bekreftes av Tina Jerstad i Tenerity, et selskap som hjelper folk som er blitt offer for ID-tyveri og nettmisbruk. – Dette skjer mer og mer, og det er virkelig en fortvilende og ekkel situasjon å stå i for mange unge, sier hun og forklarer hvordan det foregår. Først hacker de, så truer de  – Se for deg at noen får tak i nakenbilder du har lagret på Snap, men som aldri var ment for andre enn de du selv ville sende dem til, sier Jerstad. Så truer de med å sende…

Les mer

Det sier Henrik Brandt. Han er cyberekspert hos Crawford and Company som jobber med skadehåndtering for bedrifter som er utsatt for dataangrep. E-postfilter stopper en del  – Gode e-postfilter stopper mange av forsøkene bedrifter utsettes for så eiere og ansatte ikke merker det, men mye slipper også gjennom, sier Arnstein Heimset. Han er risikoingeniør og jurist i Frende Forsikring. – Når det havner i innboksen er det folks evne til å gjenkjenne svindelen som avgjør hvor galt det kan gå, sier han. Alltid noen som lar seg lure  I en ny undersøkelse Sentio har gjort for Frende blant 602 bedriftsledere,…

Les mer

Forskningsrådet har tildelt Kartverket og samarbeidspartnere sju millioner kroner til et prosjekt for å bedre kartlegge våtmark i Norge. I tillegg støtter Miljødirektoratet prosjektet med tre millioner kroner. Suveren oppbinder Våtmark er trolig en av de aller viktigste økosystemtypene i Norge, både for klima og artsmangfold. Det er anslått at våtmarkene er habitat for rundt 15 prosent av våre truede arter. I tillegg binder de over 300 prosent mer karbon enn skog- og jordbruksarealer – sammenlagt. – Likevel vet vi lite om hvor våtmarkene våre er, særlig over tregrensen. Det vil prosjektet «Landsdekkende våtmarksdatasett» forsøke å gjøre noe med, sier…

Les mer

Det er stor interesse rundt bruk av generative KI-er som ChatGPT og Bard AI i jobbsøknadsprosesser. Fra å være noe de store tech-gigantene holder på med, har kunstig intelligens blitt et populært tema. – Det er tusenvis av treff på Google når man søker om tips til å få ferdigskrevne jobbsøknader. Og den offentlige tjenesten karriereveiledning.no har allerede tatt i bruk verktøyet. Her kan du sette inn tekst fra stillingsutlysningen og din CV, så genereres et utkast til en søknad for deg, sier NITOs karriereveileder Kim Sørensen. – Du kan også bruke andre tjenester som ChatGPT, men da må du…

Les mer

Statens vegvesen blir i økende grad brukt som avsender av SMS-er og e-poster i svindelforsøk. Phishing via SMS, såkalt SMiShing, blir stadig mer vanlig. Slike svindelmeldinger inneholder ofte en lenke til en nettside hvor svindlerne prøver å hente privat informasjon, slik som passord, kortinformasjon og personopplysninger. – Dersom du mottar en SMS slik som på bildet er SMS-en falsk. Dette er et svindelforsøk og du må ikke åpne linken, sier Ole Grundetjern, som er leder for digital sikkerhet i Statens vegvesen. Dette kan du gjøre  Dessverre er det lite Statens vegvesen kan gjøre for å unngå at kriminelle utgir seg…

Les mer

I fjor fikk vi 2129 nye hurtigladere – det er utbyggingsrekord. Ved årsslutt var det totalt 7741 hurtigladere langs veiene i Norge. Bu er fornøyd: – Ladetilbudet har aldri vært bedre enn det er nå, og vi er godt i rute for å dekke behovet som skapes av at stadig flere nordmenn kjøper seg elbil, sier hun.  Mens det i 2021 var 114 elbiler per hurtiglader, har tallet utviklet seg positivt og er nå nede i rekordlave 93 elbiler per hurtiglader. Det betyr mindre kø og kortere avstand mellom ladestasjonene. – Det kommer til å bli bygd mange nye hurtigladere…

Les mer

Til helga er det meldt kulderekorder på Sør- og Østlandet. I Oslo kan det bli ned mot 27 minusgrader, ifølge Meteorologisk institutt. – Det er ingen grunn til å spare på strømmen i sprengkulda, heller ikke vannforbruket. Det sier Kjetil E. Lein, som er visepresident i NITO. – Kan bli kostbart Han kommer med noen tips til deg som vil unngå skader, som kan koste både deg og forsikringsselskapet dyrt. – Det er kostbart å ha en rørlegger på besøk. I beste fall er det bare å tine rørene, i verste fall sprekker rørene og du får vannskader i huset…

Les mer